Consultoria de software i innovació

WeeDooCare neix el 2010 a Heidelberg de les mans de Gemma Durany, catalana i adoptada a Alemània des del 1995, físic i experta en sistemes de software empresarial SAP. Tenim un equip de col.laboradors a Catalunya i promocionem la innovació ecològicament intel.ligent i la creació d'empreses. El nostre projecte principal amb l'equip de Catalunya gira entorn tecnologies blockchain i DLT, societats digitals i models empresarials amb moneda digital desenvolupats a la plataforma Leondrino.

SAP HANA Trainings, sustainability & ecological consulting
WeeDooCare: Who are we?
WeeDooCare contact information
SAP Analytics, and Business Intelligence consulting